Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 23 Kwiecień 2019    |    Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bogatyni

Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bogatyni

 

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik I Formularz ofertowy

- Załącznik II.1 do II.15 Formularze asortymentowo cenowe

- Załącznik II.16 do II.23 Formularze asortymentowo cenowe

- Załącznik II.24 do II.36 Formularze asortymentowo cenowe

- Załącznik III Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

- Załącznik IV Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

- Załącznik V Oświadczenie o grupie kapitałowej 

- Załącznik VI Oświadczenie dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia 

- Załącznik VII Projekt umowy 

 

AKTUALIZACJA 25.03.2019

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Zmodyfikowany SIWZ - Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych 2019

- Zmodyfikowany załącznik I Formularz ofertowy

- Zmodyfikowany załącznik II.24 do II.39 Formularze asortymentowo cenowe szacunki

AKTUALIZACJA 01.04.2019

-Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców

- Zmodyfikowany Załącznik II_33 Formularz asortymentowo cenowy z dnia 01.04.2019

AKTUALIZACJA 04.04.2019

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.04.2019

- Zmodyfikowany SIWZ z dnia 04.04.2019 - sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych 2019

- Odpowiedzi zamawiającego z dnia 04.04.2019

AKTUALIZACJA 08.04.2019

- Formularz z otwarcia ofert