Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 21 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Archiwum Zamówień Publicznych

Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia"

Nr postępowania: ZP 271 - N1 / 01 / I / 2018

 

1)  Ogłoszenie o zamówieniu

2)  SIWZ

3)  Formularz Oferty - wzór druku Załącznik nr 1

4)  JEDZ – Załącznik nr 3

5)  Propozycja treści zobowiązania innego podmiotu oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 4

6)   Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej dla Części 1 i 2 - Załącznik Nr 5a i Nr 5b

7)   Wzór umowy dla Części 1 Zamówienia - Załącznik nr 6a

8)   Wzór umowy dla Części 2 Zamówienia - Załącznik nr 6b

9)   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7

10) Minimalne wymagania funkcjonalne stawiane systemowi - Załącznik nr 8

11) Minimalne wymagania funkcjonalne sprzętu komputerowego - Załącznik nr 9

12) Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania bazodanowego - Załącznik Nr 10

13) Sposób realizacji usług serwerowych. – Załącznik Nr 11

Aktualizacja dnia 30.01.2018

Sprostowanie ogłoszenia

Aktualizacja dnia 01.02.2018

1. Odpowiedzi na zapytania wykonawców
2. Zmodyfikowany SIWZ
3. Zmodyfikowany załącznik 6a
4. Zmodyfikowany załącznik 7
5. Zmodyfikowany załącznik 8
6. Sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja dnia 06.02.2018

Sprostowanie ogłoszenia

Aktualizacja dnia 20.02.2018

Formularz z otwarcia ofert

Aktualizacja dnia 13.03.2018

Rozstrzygnięcie

Obsługa bankowa wraz z uruchomieniem linii kredytowej dla SP ZOZ w Bogatyni

 Obsługa bankowa wraz z uruchomieniem linii kredytowej dla SP ZOZ w Bogatyni

Zaproszenie do składania ofert

 

SUKCESYWNA DOSTAWA DLA SP ZOZ W BOGATYNI ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ODPOWIEDNICH ANALIZATORÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM

SUKCESYWNA DOSTAWA DLA SP ZOZ W BOGATYNI ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ODPOWIEDNICH ANALIZATORÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Zał. 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
 5. Zał. 2.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
 6. Zał. 2.3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
 7. Zał. 2.4 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
 8. Zał. 2.5 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
 9. Zał. 3.1 do SIWZ - Zestawienie granicznych parametrów
 10. Zał. 3.2 do SIWZ - Zestawienie granicznych parametrów
 11. Zał. 3.3 do SIWZ - Zestawienie granicznych parametrów
 12. Zał. 3.4 do SIWZ - Zestawienie granicznych parametrów
 13. Zał. 3.5 do SIWZ - Zestawienie granicznych parametrów
 14. Zał. 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
 15. Zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 16. Zał. 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
 17. Zał. 7 do SIWZ - Projekt umowy
 18. Zał. 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. produktów
 19. Zał. 9 do SIWZ - Wykaz dostaw

Aktualizacja 19-12-2017

1) Odpowiedzi na zapytania

2) Zmodyfikowany Załącznik I – Formularz ofertowy

3) Zmodyfikowany Załącznik Nr III.2 do SIWZ

4) Zmodyfikowany Załącznik VII- Projekt umowy

5) Załącznik Nr III do Zał. Nr VII - Projektu umowy

Aktualizacja 22-12-2017

Formularz z otwarcia ofert

Aktualizacja 29-12-2017

Rozstrzygniecie postępowania