Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Artykuły

Status prawny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

SP ZOZ w Bogatyni został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056231 oraz rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001265.

Podmiotem tworzącym SP ZOZ w Bogatyni jest Gmina Bogatynia. SP ZOZ w Bogatyni posiada osobowość prawną.

 

Zespół działa w oparciu o:

1)           ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2)           ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych;

3)           ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4)           ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

5)           uchwałę Nr III/17/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 listopada 1998 r.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia Zakładu Lecznictwa Otwartego w Bogatyni w Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Bogatyni;

6)           uchwałę Nr XXI/177/2000 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 21 marca 2000 r.  w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Bogatyni w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni;

7)           Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

8)           inne przepisy dotyczące działalności leczniczej.