Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 26 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Stanowisko: Salowa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Bogatyni

poszukuje kandydatów na stanowisko:

SALOWA

Oczekiwania pracodawcy:

Do zakresu salowej należało będzie w szczególności:
- utrzymywanie w należytej czystości i porządku sal chorych, łóżek, stolików    przyłóżkowych oraz innych przedmiotów znajdujących się w danym pomieszczeniu;
- prawidłowe przeprowadzanie mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu;
- dbanie o porządek i czystość w brudowniku, przestrzeganie prawidłowego postępowania w zakresie mycia i dezynfekcji basenów i kaczek;
- zmiana bielizny pościelowej;
- transportowanie posiłków do oddziału, porządkowanie po posiłkach;
- dostarczanie brudnej bielizny z oddziału do miejsca składowania i odbiór  czystej do Oddziału;
- dbanie o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy;
- prawidłowe zabezpieczenie odpadów komunalnych, medycznych - prawidłowy ich transport do miejsca przeznaczenia zgodnie z procedurą obowiązującą w oddziale;
- informowanie oddziałowej lub pielęgniarki dyżurnej o każdym zaginięciu, zniszczeniu lub uszkodzeniu sprzętu i bielizny szpitalnej;
- życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do pacjentów, zwierzchników oraz taktowne zachowywanie się w czasie pracy;

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Czas pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Wymagania: wykształcenie zawodowe lub podstawowe


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1)-dalej RODO informuję , iż : 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 15,59-920 Bogatynia.

 Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierowca karetki, na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO , na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody . Prosimy o dopisanie następującej klauzuli : Na podstawie art.7 ust. 1 RODO oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora , którym jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 15,,59-920 Bogatynia moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierowca Karetki .Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO .

Stanowisko: Pielęgniarka POZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Bogatyni 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka w POZ

Wymagania:

  • dyplom pielęgniarki
  • prawo wykonywania zawodu
  • umiejętność pracy w zespole
  • optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość pracy w doświadczonym zespole
  • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji