Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Sukcesywne świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie SP ZOZ w Bogatyni wraz z dostawa określonych podłoży

„Sukcesywne świadczenie usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej   na zlecenie  SP ZOZ w Bogatyni wraz z dostawa określonych podłoży”

 w  ramach  postępowania (sprawy) nr:  ZP 271-N1/01/XI/2018

 

- Ogłoszenie;

- SIWZ;

- Formularz Ofertowy - Załącznik Nr I do SIWZ;

- Wykaz badań wymaganych – zakres graniczny – Załącznik  Nr II.1;

- Wymogi graniczne wykonywanych badań – Załącznik Nr II.2;

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr III do SIWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr IV do SIWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr V do SIWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy, że jako podmiot bierze udział w kontrolach wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnych wraz z kopiami certyfikatów uczestnictwa w kontrolach jakości w latach 2015-2017 – Załącznik Nr VI do SIWZ;

- Szczegółowe warunki realizacji umowy – Załącznik Nr VII do SIWZ;

- Projekt Umowy – Załącznik Nr VIII do SIWZ.

 

Aktualizacja 07.12.2018 r.

1. Odpowiedzi na zapytania

2. Zmodyfikowany zał. nr VIII

 

Aktualizacja 11-12-2018 r.

Formularz z otwarcia ofert

Aktualizacja 21-12-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania