Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 18 Sierpień 2018    |    Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_11

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

Pakiet onkologiczny

Archiwum Zamówień Publicznych

Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bogatyni

„Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych
dla SP ZOZ w Bogatyni”

Nr  postępowania:  ZP 271-N1/01/III/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik Nr I – Formularz Ofertowy;
- Załączniki Nr II.1 do II.18 – Formularze Asortymentowo - cenowe;
- Załączniki Nr II.19 do II.27 – Formularze Asortymentowo - cenowe;
- Załączniki Nr II.28 do II.39 – Formularze Asortymentowo - cenowe;
- Załącznik Nr III - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik Nr IV – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- Załącznik Nr V – Oświadczenie o grupie kapitałowej;
- Załącznik Nr VI – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr VII – Projekt Umowy;

Aktualizacja z dnia 20-03-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Aktualizacja z dnia 21-03-2018 r.

- Odpowiedzi zamawiającego
- Zmodyfikowana SIWZ
- Zmodyfikowany Załącznik Nr I - Formularz Ofertowo-Cenowy
- Zmodyfikowany Załącznik nr II.19 do II.27 Formularz asortymentowo - cenowy do SIWZ
- Zmodyfikowany Załącznik nr II.28 do II.40 Formularz asortymentowo – cenowy do SIWZ
- Zmodyfikowany Załącznik nr VII  do SIWZ – Projekt  Umowy.

Aktualizacja z dnia 26-03-2018 r.

- Odpowiedzi zamawiającego
- Ogłoszenie o zmianie terminu

Aktualizacja z dnia 30-03-2018 r.

Formularz z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 11-04-2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia"

Nr postępowania: ZP 271 - N1 / 01 / I / 2018

 

1)  Ogłoszenie o zamówieniu

2)  SIWZ

3)  Formularz Oferty - wzór druku Załącznik nr 1

4)  JEDZ – Załącznik nr 3

5)  Propozycja treści zobowiązania innego podmiotu oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 4

6)   Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej dla Części 1 i 2 - Załącznik Nr 5a i Nr 5b

7)   Wzór umowy dla Części 1 Zamówienia - Załącznik nr 6a

8)   Wzór umowy dla Części 2 Zamówienia - Załącznik nr 6b

9)   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7

10) Minimalne wymagania funkcjonalne stawiane systemowi - Załącznik nr 8

11) Minimalne wymagania funkcjonalne sprzętu komputerowego - Załącznik nr 9

12) Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania bazodanowego - Załącznik Nr 10

13) Sposób realizacji usług serwerowych. – Załącznik Nr 11

Aktualizacja dnia 30.01.2018

Sprostowanie ogłoszenia

Aktualizacja dnia 01.02.2018

1. Odpowiedzi na zapytania wykonawców
2. Zmodyfikowany SIWZ
3. Zmodyfikowany załącznik 6a
4. Zmodyfikowany załącznik 7
5. Zmodyfikowany załącznik 8
6. Sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja dnia 06.02.2018

Sprostowanie ogłoszenia

Aktualizacja dnia 20.02.2018

Formularz z otwarcia ofert

Aktualizacja dnia 13.03.2018

Rozstrzygnięcie

Aktualne oferty pracy

Formularze do pobrania

Cyfrowa telewizja

PolTV Multimedia S.A. to nowy Cyfrowy System Telewizji Szpitalnej

Szkoła rodzenia

Statut i Regulamin SP ZOZ