Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 18 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Archiwum Zamówień Publicznych

Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bogatyni

„Sukcesywna dostawa wyrobów farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych
dla SP ZOZ w Bogatyni”

Nr  postępowania:  ZP 271-N1/01/III/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik Nr I – Formularz Ofertowy;
- Załączniki Nr II.1 do II.18 – Formularze Asortymentowo - cenowe;
- Załączniki Nr II.19 do II.27 – Formularze Asortymentowo - cenowe;
- Załączniki Nr II.28 do II.39 – Formularze Asortymentowo - cenowe;
- Załącznik Nr III - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik Nr IV – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- Załącznik Nr V – Oświadczenie o grupie kapitałowej;
- Załącznik Nr VI – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr VII – Projekt Umowy;

Aktualizacja z dnia 20-03-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Aktualizacja z dnia 21-03-2018 r.

- Odpowiedzi zamawiającego
- Zmodyfikowana SIWZ
- Zmodyfikowany Załącznik Nr I - Formularz Ofertowo-Cenowy
- Zmodyfikowany Załącznik nr II.19 do II.27 Formularz asortymentowo - cenowy do SIWZ
- Zmodyfikowany Załącznik nr II.28 do II.40 Formularz asortymentowo – cenowy do SIWZ
- Zmodyfikowany Załącznik nr VII  do SIWZ – Projekt  Umowy.

Aktualizacja z dnia 26-03-2018 r.

- Odpowiedzi zamawiającego
- Ogłoszenie o zmianie terminu

Aktualizacja z dnia 30-03-2018 r.

Formularz z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 11-04-2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania