Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 26 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia"

Nr postępowania: ZP 271 - N1 / 01 / I / 2018

 

1)  Ogłoszenie o zamówieniu

2)  SIWZ

3)  Formularz Oferty - wzór druku Załącznik nr 1

4)  JEDZ – Załącznik nr 3

5)  Propozycja treści zobowiązania innego podmiotu oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 4

6)   Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej dla Części 1 i 2 - Załącznik Nr 5a i Nr 5b

7)   Wzór umowy dla Części 1 Zamówienia - Załącznik nr 6a

8)   Wzór umowy dla Części 2 Zamówienia - Załącznik nr 6b

9)   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7

10) Minimalne wymagania funkcjonalne stawiane systemowi - Załącznik nr 8

11) Minimalne wymagania funkcjonalne sprzętu komputerowego - Załącznik nr 9

12) Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania bazodanowego - Załącznik Nr 10

13) Sposób realizacji usług serwerowych. – Załącznik Nr 11

Aktualizacja dnia 30.01.2018

Sprostowanie ogłoszenia

Aktualizacja dnia 01.02.2018

1. Odpowiedzi na zapytania wykonawców
2. Zmodyfikowany SIWZ
3. Zmodyfikowany załącznik 6a
4. Zmodyfikowany załącznik 7
5. Zmodyfikowany załącznik 8
6. Sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja dnia 06.02.2018

Sprostowanie ogłoszenia

Aktualizacja dnia 20.02.2018

Formularz z otwarcia ofert

Aktualizacja dnia 13.03.2018

Rozstrzygnięcie